"Псувайте ни т'ва сме ние
			               колкото да ви е яд,
            			   няма да ни промените,
            				а особено отзад!"