http://power.vereya.net/hipotabs/
Готин сайт съдържащ табулатури на няколко песни на Хиподил.

http://members.tripod.com/~hipodil/main.html
Един от първите сайтове за групата.